(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

હિના ખાનના સમર લૂકની વાત

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 01, 2023

Author

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રી હિના ખાન ટેલિવૂડનો જાણીતો ચહેરો

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

સીરિયલ 'કસૌટી જિંદગી કી' થી ફેમસ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

રિયાલિટી શો 'બિગ બોસ' અને 'ખતરો કે ખિલાડી'માં પણ તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યુ છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

હાલ અભિનેત્રીના સમર લૂકે ઇન્સ્ટાગ્રામનું તાપમાન વધાર્યું છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

આ સિમ્પલ લૂકમાં પણ હિના ખાન સુંદર લાગી રહી છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ હિના/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

આ લૂકમાં તેણે ઘણા કાતિલાના પોધ આપ્યા છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.