અમદાવાદના ફરવા લાયક  15 મુખ્ય સ્થળો

અમદાવાદના ફરવા લાયક  15 મુખ્ય સ્થળો

Nov 23, 2022

Ajay Saroya

અમદાવાદમાં ઘણા બધા ઐતિહાસિક અને આધુનિક સમયના જોવા લાયક સ્થળો આવેલા છે

ભદ્રનો કિલ્લો

photo source: wikipedia

હઠીસિંહના  જૈન દેરાસર

ગાંધી આશ્રમ 

રિવરફ્રન્ટ

અટલ બ્રિજ

સાયન્સ સિટી

જામા મસ્જિદ

સીદીસૈયદની જાળી

 લો-ગાર્ડન

ગુજરાત  વિદ્યાપીઠ

કાંકરિયા તળાવ- પ્રાણી સંગ્રહાલય

સ્વામીનારાયણ મંદિર

ત્રણ દરવાજાનું  બજાર 

અડાલજની વાવ

વિન્ટેજ કાર મ્યુઝિયમ