(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ગુલાબી શોર્ટ ડ્રેસમાં ગ્લેમરસ અનન્યા પાંડે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 27, 2023

Author

અભિનેત્રી અનન્યા પાંડે લેટેસ્ટ લૂકને કારણે ચર્ચામાં

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભિનેત્રીએ પિંક શોર્ટ બોડીકોન ડ્રેસમાં ફોટોશૂટ કરાવ્યું

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જુદા જુદા પોઝમાં  ફોટા 

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અનન્યાનો ગ્લેમરસ લુક જોઈને ફેન્સ ચોંકી ગયા છે

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં છે

(ફોટો: અનન્યા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.