(ફોટો: LFW/Instagram)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 લેક્મે ફેશન વીકમાં આદિત્ય અને અનન્યા પાંડે ચમક્યાં

Mar 13, 2023

Mansi Bhuva

(ફોટો: LFW/Instagram)

રવિવારે લેકમે ફેશન વીકનું આયોજન થયું હતું. જેમાં આદિત્ય અને અનન્યા પાંડે જબરદસ્ત અંદાજમાં જોવા મળ્યા હતા.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: LFW/Instagram)

લેકમે ફેશન વીકમાં અનન્યા પાંડનો જબરદસ્ત હોટ અવતાર

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(વિડિયો: LFW/Instagram)

આદિત્ય સાથે અનન્યાનું રેમ્પ વોક

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: LFW/Instagram)

લેકમે ફેશન વીકમાં રેમ્પ વોક માટે આદિત્ય રોય કપૂર અને અનન્યા પાંડેએ મશહૂર ફેશન ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રાએ ડિઝાઇન કરેલા પોશાક પહેર્યા  હતા.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(વિડિયો: LFW/Instagram)

બ્લેક બ્લેઝરમાં આદિત્ય રોય કપૂરનું રેમ્પ વોક

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(વિડિયો: LFW/Instagram)

આદિત્ય રોય કપૂર અને અનન્યા પાંડે એક બીજાને ડેટ કરી રહ્યા હોવાની ચર્ચા છે.  

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.