(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ફિલ્મ 'ગેસલાઇટ'ના પ્રમોશન માટે સારાનો ગ્લેમરસ લુક

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 21, 2023

Author

અભિનેત્રી સારા અલી ખાન

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર અવાનવાર સારા અલી ખાન ચર્ચામાં રહે છે.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સારા અલી ખાન હાલ ગેસ લાઇટ ફિલ્મના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત.

(ફોટો: સારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ગેસલાઇટના પ્રમોશન સમયે સારા અલી ખાને વ્હાઇટ કલરનું જમ્પશૂટ પહેર્યું હતું.

(ફોટો: સારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

આ આઉટફિટમાં સારા તદ્દન સુંદર લાગી રહી છે.

(ફોટો: સારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સારાની આ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલી છે.

(ફોટો: સારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.