(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

તાપસી પન્નુના બેકલેસ બ્લાઉઝની ચર્ચા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 27, 2023

Author

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રી તાપસી પન્નુ ખુબ ટેલેન્ટેડ છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

હિન્દીની સાથે સાઉથ સિનેમામાં પણ કામ કર્યું

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સાડીમાં ખાસ ફોટોશૂટ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સાડી પર બેકલેસ બ્લાઉઝની ચર્ચા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ફોટોને કેપ્શન આપ્યું છે 'મેરી ઉલ્ફત મેરી વફા હૈ...'

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ તાપસી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ટૂંક સમયમાં જ ફિલ્મ 'ડંકી'માં જોવા મળશે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.