(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

તારા સુતરિયા ઓફ શોલ્ડર ડ્રેસમાં હોટ લાગી રહી છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 31, 2023

Mansi Bhuva

અભિનેત્રી તારા સુતરિયાનો ગ્લેમરસ અંદાજ વાયરલ

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભિનેત્રી સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય રહે છે. 

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફેન્સ સાથે અલગ-અલગ ફોટો શેર કરે છે.

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

હાલ નવું ફોટોશૂટ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં છે

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ઑફ-શોલ્ડર હાઈસ્લિટ ડ્રેસમાં અભિનેત્રી તદ્દન હોટ લાગી રહી છે. 

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ચાહકોએ ફોટા પર લાઈક્સ અને કોમેન્ટનો વરસાદ કર્યો

(ફોટોઃ તારા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.