(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

મૃણાલ ઠાકુર સુંદર કો-ઓર્ડ સેટમાં પરી જેવો લૂક

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 11, 2023

Author

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મૃણાલ ઠાકુર બોલિવૂડની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી છે.

 અભિનેત્રી સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય રહે છે .

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 અભિનેત્રીના નવા ફોટોશૂટની તસવીરો ચર્ચામાં છે.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભિનેત્રી સુંદર ક્રીમ કલરના ડ્રેસમાં અદભુત લાગે છે.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મૃણાલ ઠાકુરના વાઈટ કલરના ડ્રેસ પર ગોલ્ડન ભરતકામ કરેલું છે.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 અભિનેત્રીએ વાઈટ કલરની મેચિંગ ઇયરિંગસ પહેરી છે.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.