(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

બ્લેક બોડીકોન ડ્રેસમાં ખુશી કપૂર

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 15, 2023

Author

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રી ખુશી કપૂર

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ટૂંક સમયમાં ફિલ્મ 'ધ આર્ચીઝ'માં જોવા મળશે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ખુશી કપૂર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખુબ જ સક્રિય રહે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રીએ બ્લેક બોડીકોન ડ્રેસમાં ફોટોશૂટ કરાવ્યું છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

મનીષ મલ્હોત્રા દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ ડ્રેસ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ ખુશી/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ફોટો શૂટ પર સેલિબ્રિટીઝ તરફથી કોમેન્ટ્સ આવી છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.