(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

Palak Tiwari : પીળા વન પીસમાં પલક તિવારીનો પરી જેવો અંદાજ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

May 01, 2023

Author

અભિનેત્રી પલક તિવારી

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફિલ્મ 'કિસી કા ભાઈ, કિસી કી જાન' થી ચર્ચામાં છે

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ખાસ કરીને બોલ્ડનેસ માટે લોકપ્રિય છે

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પીળા વન પીસના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યા હતા

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફોટા માટે જુદા જુદા પોઝ આપ્યા

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પલકની મનમોહક અદાથી ઘાયલ થયા ચાહકો

(ફોટોઃ પલક/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.