(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

મૃણાલ ઠાકુર 'શ્રીલંકા વેકેશન' પર

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 13, 2023

Mansi Bhuva

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

બોલિવૂડ અભિનેત્રી સીતા રામમ મૂવીના કારણે ખુબ જ ચર્ચામાં રહી.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

થોડા જ સમયમાં અભિનેત્રી લોકોના દિલમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવી લીધું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રી તેની આ તસવીરોને કારણે ચર્ચામાં 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

હાલ મૃણાલ ઠાકુર શ્રીલંકામાં વેકેશનની મજા માણી રહી છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

વેકેશનની મજા માણતી મૃણાલનો વીડિયો

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ મૃણાલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મૃણાલ ઠાકુરની આ તસવીરો પરથી નજર હટાવી મુશ્કેલ છે.