(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

નિયા શર્મા નવા ફોટોશૂટને કારણે ટ્રોલ થઈ છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 16, 2023

Mansi Bhuva

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

અભિનેત્રી નિયા શર્મા તેના હોટ લૂકને કારણે હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

તાજેતરમાં નિયા શર્માએ હોટ ફોટોશૂટ કરાવ્યું છે. 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

સફેદ ઓફ શોલ્ડર ટોપ અને ડેનિમ જીન્સમાં હોટ ફોટોશૂટ.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

ફોટોશૂટને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

'બટન તૂટી ગયું છે?' આવી ટિપ્પણી એક યૂઝર દ્વારા કરવામાં આવી છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: નિયા/ઇન્સ્ટાગ્રામ)

નિયા શર્માનો આ લૂક જોઇને નેટીઝન્સને ઉર્ફી જાવેદ આવી ગઇ છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.