(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

રકુલ પ્રીત સિંહ ઓલ બ્લેક અવતારમાં 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

May 09, 2023

Mansi Bhuva

રકુલ પ્રીત તેના લૂકને કારણે ચર્ચામાં

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

રકુલ પ્રીત સિંહ સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિસ્ટ છે.

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભિનેત્રી તેના ફોટા અહીંયા શેર કરતી હોય છે. 

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભિનેત્રીએ લેટેસ્ટ ફોટોશૂટ શેર કર્યું છે. 

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

રકુલ પ્રીત સિંહનો સંપૂર્ણ લૂક

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

રકુલના બોલ્ડ ફોટાએ ઇન્ટરનેટનું તાપમાન વધારી દીધું છે

(ફોટોઃ રકુલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.