ઓસ્કાર વિજેતા 'નાટુ નાટુ' ફેમ રામ ચરણની માલિકીની સૌથી મોંઘી વસ્તુઓ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 16, 2023

Author

રામ ચરણની સૌથી મોંઘી અને ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિમાં રૂ. 9.57 કરોડની રોલ્સ રોયસ ફેન્ટમનો સમાવેશ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

રામ ચરણ હૈદરાબાદના સૌથી પોશ વિસ્તારોના એક જ્યુબિલી હિલ્સમાં 25,000 ચોરસ ફૂટના વિશાળ બંગલામાં રહે છે. તેણે આ વૈભવી મિલકતના સંપાદનમા અંદાજે રૂ. 30 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 તેમના કલેક્શનમાં અન્ય લક્ઝરી ઘડિયાળોમાં હુબ્લોટ કિંગ પાવર લિમિટેડ એડિશન, રિચાર્ડ મિલે RM029, રોલેક્સ યાટ-માસ્ટર II અને વધુનો સમાવેશ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફર્મમાં રૂ. 127 કરોડના રોકાણ સાથે, જે દૈનિક ધોરણે પાંચથી આઠ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરે છે, અભિનેતા હાલમાં ટ્રુજેટ એરલાઇન્સના ચેરમેનનું પદ ધરાવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

હૈદરાબાદ સ્થિત રૂ. 100-200 કરોડની કિંમતની ભારતીય ફિલ્મ નિર્માણ કંપની કોનિડેલા પ્રોડક્શન કંપનીની સ્થાપના રામ ચરણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.