(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સ્પીતિ વેલીમાં સારા અલી ખાન

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 14, 2023

Mansi Bhuva

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

બોલિવૂડ અભિનેત્રી સારા અલી ખાન

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સારા અલી ખાન તાજેતરમાં સ્પિતિ વેલીમાં વેકેશનની મજા માણી રહી છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સ્પીતિ હિમાચલ પ્રદેશનો ઉત્તર-પૂર્વીય ભાગ છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

નદી કિનારે સારા અલી ખાનનું ફોટોશૂટ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સ્પિતિ વેલીના સુહાના મૌસમમાં ગરમ ગરમ પરાઠાનો સ્વાદ માણતી સારા અલી ખાન

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટો: સારા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

બરફમાં કોફીનો આનંદ માણતી સારા અલી ખાન

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.