શહેનાઝ ગિલ તેની મમ્મી સાથે ફૂકેટમાં મધર્સ ડેની ઉજવણી કરે છે

May 14, 2023

Author

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

શહેનાઝ ગિલ વેકેશન માટે ફૂકેટમાં છે.

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

આ સફરમાં અભિનેત્રીની મમ્મી સાથે છે.

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

શહેનાઝે શેર કર્યું કે તે ખાસ રીતે મધર્સ ડે સેલિબ્રેટ કરી રહી છે.

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

શહેનાઝે બીચ પર કેટલાક ક્લિક્સ માટે પોઝ પણ આપ્યા હતા.

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

અદભૂત ફોટા શેર કરતા સનાએ લખ્યું, "જ્યારે પ્રકૃતિની આસપાસ હોઉં ત્યારે હું મારા શ્રેષ્ઠમાં હોઉં છું...."

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

શહેનાઝ આ ફોટામાં નો-મેક-અપ લૂકમાં

(ફોટોઃ શહેનાઝ ગિલ/ઈન્સ્ટાગ્રામ)