(ફોટોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

લાલ સાડીમાં 'સુંદર' શિલ્પા શેટ્ટી

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 10, 2023

Mansi Bhuva

(ફોટોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

પોતાની ફિટ અને સ્લીમ બોડી માટે ઓળખાતી શિલ્પા શેટ્ટી

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(વિડિયોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

લાલ સાટીન સાડીમાં ફોટોશૂટ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

સાડી ઉપર આકર્ષક ડિઝાઇનર બ્લાઉઝ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ફોટો શૂટનું કૅપ્શન 'અસાધારણ'

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

(ફોટોઃ શિલ્પા/ઈન્સ્ટાગ્રામ)

ફોટા પર બહેન શમિતા શેટ્ટીની ટિપ્પણી 'સુંદર'

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.loksatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.