સાઉથના આ કલાકારો પાસે છે સૌથી વધુ સંપત્તિ

Mar 15, 2023nAuthor

ફોટો: નાગાર્જુન એફસી ઇન્સ્ટા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સાઉથના ઘણા કલાકારો માત્ર તેમના અભિનય માટે જ નહીં પરંતુ તેમની સંપત્તિ માટે પણ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. ચાલો જાણીએ સાઉથના 6 સૌથી ધનિક કલાકારોના નામ

ફોટો: મામૂટી ઇન્સ્ટા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મામૂટી  રૂ. 340 કરોડની સંપત્તિનો માલિક છે.

ફોટો: મામૂટી

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વિડિઓ: મામૂટી ઇન્સ્ટા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

બીજા સ્થાન પર મોહનલાલ આવે છે. જેઓની સંપત્તિ 356 કરોડ છે.

ફોટો: મોહનલાલ ઇન્સ્ટા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મોસ્ટ ફેમસ પર્સન કમલ હસનની વાત કરીએ તો તેઓ કુલ 388 કરોડની સંપત્તિના માલિક છે.

ફોટોઃ સોશિયલ મીડિયા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સાઉથના બાદશાહ રજનીકાંત 488 કરોડની સંપત્તિ ધરાવે છે.

ફોટોઃ સોશિયલ મીડિયા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફોટો: નાગાર્જુન એફસી ઇન્સ્ટા

સાઉથ ફેમસ એક્ટર નાગાર્જુનની વાત કરીએ તો તેઓ 950 કરોડની સંપત્તિના માલિક છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સાઉથના મૌસ્ટ ફેમસ એક્ટર ચિરંજીવી સૌથી વધુ કુલ 1650 કરોડની સંપત્તિ ધરાવે છે.

ફોટોઃ સોશિયલ મીડિયા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.jansatta.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.