Google Search India 2022,  આ ફિલ્મો સૌથી વધુ સર્ચ થઇ, જાણો

Jan 04, 2023

Kiran Mehta

થોર  લવ એન્ડ થન્ડર

10

દ્રશ્યમ 2

9

લાલ સિંહ ચઠ્ઠા

8

વિક્રમ

7

પુષ્પા

6

કાંતારા

5

આરઆરઆર

4

ધ કાશ્મીર ફાઇલ

3

કેજીએફ ચેપ્ટર 2

2

બ્રહ્માસ્ત્ર  પાર્ટ વન શિવા

1