હેલ્થ અપડેટ:  ઓટમીલના ફાયદા

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 03, 2023

Author

સદીઓથી, કોલોઇડલ ઓટમીલનો ઉપયોગ ડ્રાય, ખંજવાળ અને બળતરા ત્વચાની સારવાર માટે કરવામાં આવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. હર્ષલ રંગલાનીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમાં એવેનન્થ્રામાઇડ્સ હોય છે, જે તેને 'બળતરા વિરોધી' બનાવે છે, જેનાથી તે ત્વચામાં 'પ્રો-ઇન્ફ્લેમેટરી' કેમિકલને ઘટાડવાની શક્તિ આપે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વધુમાં, તેમાં રહેલ સ્ટાર્ચ અને બીટા-ગ્લુકન તેને 'પાણીને ઝક્કડી રાખવામાં' મદદ કરે છે, તેને હ્યુમેક્ટન્ટ બનાવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તેનો લાભ કોને થઇ શકે?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તે ડ્રાય ત્વચા માટે મદદગાર સાબિત થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તે બળતરા, સોજો અથવા ખરજવું, ત્વચા (ખાસ કરીને એટોપિક ત્વચાકોપ) માટે પણ યોગ્ય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.