હેલ્થ ટિપ્સ : ગર્ભવતી થવાનો શ્રેષ્ઠ સમય કયો ગણાય?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 13, 2023

Author

સંપૂર્ણ અને સંતોષકારક સેક્સ લાઇફ માટે સારું સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી જરૂરી છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ શું ગર્ભવતી થવા માટે જાતીય સંભોગનો શ્રેષ્ઠ સમય કયો છે?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પ્રજનનક્ષમતા નિષ્ણાત મહેશ જયરામને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે મોટા ભાગના યુગલો દિવસનું કામ કર્યા પછી રાત્રે સંભોગનો પ્રયાસ કરવાનું પસંદ કરે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જયરામને કહ્યું હતું કે,"પરંતુ આયુર્વેદ અને કેટલાક શૈક્ષણિક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પુરુષોમાં શુક્રાણુઓની સંખ્યા સવારના સમયે વધારે હોઈ શકે છે.''

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ફર્ટિલિટી નિષ્ણાતએ એમ પણ ઉમેર્યું કે, "આયુર્વેદિક ડોકટરોને લાગે છે કે તે સારી રાતની ઊંઘની ગુણવત્તાને કારણે હોઈ શકે છે,"

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

નિષ્ણાત તારણ કાઢે છે કે, આખા દિવસના થાક પછી અંતે શરીર આરામની ઝંખના કરી શકે છે. તેથી સવારનો સમય જાતીય સંભોગ માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.