વાળ ખરવા માટે સામાન્ય તબીબી સારવાર

છબી: કેનવા

May 23, 2023

Author

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એન્ટી- હેયર લોસ સીરમ જેમાં વિવિધ પેપ્ટાઈડ્સ અને ગ્રોથ ફેક્ટર હોય છે.

છબી: કેનવા

એન્ટી-હેર લોસ દવાયુક્ત શેમ્પૂ, હેયરગ્રોથ પૂરક.

છબી: કેનવા

અન્ય સ્થાનિક સીરમ જેમ કે મિનોક્સિડીલ અથવા રેડન્સિલ.

છબી: કેનવા

એન્ડ્રોજેનેટિક એલોપેસીયાનો સામનો કરવા માટે સીરમ અથવા ટેબ્લેટ તરીકે ફિનાસ્ટેરાઇડ.

છબી: કેનવા

હેર મેસોથેરાપી.

છબી: કેનવા

લેસર ફોટોથેરાપીનો ઉપયોગ કરીને લેસર હેલ્મેટનો ઉપયોગ ઘરે બે વાર કરી શકાય છે.

છબી: કેનવા