જ્યારે તમે રાત્રે ઊંઘતા નથી ત્યારે તમારા પર કેવી અસર થાય છે જાણો

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 14, 2023

Mansi Bhuva

શું તમે પરીક્ષા અથવા તમારી નોકરી  માટે આખી રાત ખેંચવાનું વિચારી રહ્યા છો?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એક નવો અભ્યાસ સૂચવે છે કે માત્ર એક રાત ન સૂવાથી તમારું મગજ બે વર્ષનું થઈ શકે છે!

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જર્નલ ઑફ ન્યુરોસાયન્સમાં પ્રકાશિત પેપરમાં પણ એવું જ જણાવવામાં આવ્યું હતું, જો કે, સારી ઊંઘ પછી ફેરફારો થઇ શકે છે..

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મગજની ઉંમરમાં તીવ્ર (1 રાત માટે 3 કલાકનો સમય-પથારીનો સમય) અથવા ક્રોનિક આંશિક ઊંઘ પ્રતિબંધ (5 સતત રાત માટે 5 કલાકનો સમય-પથારી) દ્વારા નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નથી.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

indianexpress.comને ડૉ. વિશ્વેશ્વરન બાલાસુબ્રમણ્યમે જણાવ્યું હતું કે ઊંઘમાં વિક્ષેપ શરીરના વિવિધ કાર્યોને અસર કરી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ડૉ. સુબ્રમણ્યમે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ અભ્યાસ વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક સ્તરે પરિવર્તન લાવવા માટે સક્ષમ છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.