ચહેરા પર ડુંગળીનો રસ લગાડવાના 5 ફાયદા

Dec 01, 2022

Ajay Saroya

ડુંગળીનો ભોજનનો સ્વાદ વધારવાની સાથે સાથે ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે 

Title 2

beauty

જો તમે ચહેરા પર ખીલ થવાથી પરેશાન છો તો ડુંગળીના રસમાં મઘ મેળવી ચહેરા પર લગાવો. ડુંગળીના રસમાં ફ્લેવોનોઇડ્સ  અને એન્ટિઓક્સિડેન્ટ હોય છે તે ખીલની સમસ્યામાં અસરકારક રહે છે.

ખીલ મટાડશે

સ્કીનનો ગ્લો વધારવા ડુંગળીના રસમાં મધ મિક્સ કરીને લગાવો. તે ચહેરાની ગંદકી પર દૂર કરશે અને સ્કીનને ચમકદાર બનાવશે.

સ્કીનનો ગ્લો વધારશે

ચહેરા પરના બ્લેડ હેડ અને ખીલના નિશાન વગેરેને દૂર કરવા ડુંગળીનો રસ અને મઘનું મિશ્રણ બહુ જ અસરકારક રહેશે

બ્લેક હેડ દૂર કરશે

ચહેરા પરની કરચલી દૂર કરવા ડુંગળીના રસમાં મધને મિક્સ કરીને લગાવો

કરચલી દૂર કરશે

ડુંગળીના રસમાં એક ચમચી મધ મિક્સ કરીને લગાવવાથી તમારો ચહેરો હાઇટ્રેડેડ રહેશે

ચહેરાને હાઇટ્રેડેડ રાખશે

Photo source: All photo wordpress

ડુંગળીના રસમાં રહેલા વિટામીન-C, વિટામીન-A અને E-સ્કીનની માટે બહુ લાભપ્રદ રહે છે. સ્કીનને ડિટોક્સ કરવા અને કોલેજન વધારવા ડુંગળીના રસની સાથે મઘનો ઉપયોગ ફાયદાકારક રહેશે

સ્કીનને ડિટોક્સ કરશે