ચહેરા ઉપર ઘી લગાવવાના ફાયદાઓ

ચહેરા ઉપર ઘી લગાવવાના ફાયદાઓ

Nov 25, 2022

Ajay Saroya

ઘી ખાવાથી શરીર મજબૂત બને છે સાથે સાથે ચહેરાની ચમક વધે છે. તો ચાલો જાણીયે ફેસ સ્કિન પર ઘી લગાવવાના ફાયદાઓ

ઘી લગાવવાના ફાયદા

ચહેરા પર ઘી લગાવવાથી ડાયનેસ દૂર થાય છે અને સ્કિન સોફ્ટ બને છે.

સ્કિનને મોઇશ્ચરાઇઝ રાખે

ઘીના પોષ્ટિક ગુણો આંખોની આસપાસના ડાર્ક સકર્લને દૂર કરવામાં અસરકારક છે

ડાર્ક સર્કલ દૂર કરે

ઘી અને મધવાળી પટ્ટી બાંધવાથી ઇજામાં રાહત મળે છે, ઘા જલ્દી રૂઝાઇ જાય છે.

ઇજામાં રાહત આપે

બેસનમાં દૂધની સાથે ઘી પણ મિક્સ કરીને લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ક્લીન થાય છે.

ચહેરાને ક્લીન કરે

ફાટેલા અને શુષ્ક હોઠ પર ઘી લગાવવું જોઇએ, તેમાં રહેલુ ફોસ્ફોલિપિડ્સ હોઠને મોઇશ્ચરાઇઝ રાખે છે.

હોઠને મુલાયમ રાખે

શિયાળામાં ઘી ખાવાના  ઘણા બધા ફાયદાઓ છે.