ગરમ પાણીથી હેયર વોશ કરવાથી આ નુકસાન થઇ શકે 

(Source: Freepik )

Dec 22, 2022

shivani chauhan

શિયાળામાં ગરમ પાણીથી હેયર વૉશ કરવા સ્વભાવિક છે પરંતુ તે તમારા વાળ માટે ખુબજ નુકસાનકારક સાબિત થઇ શકે છે

 (Source:  Storyblocks)

જો તમે ગરમ પાણીથી હેયર વૉશ કરો છો તો તેનાથી તમારા વાળ કમજોર થઇ જાય છે. તેથી ફેયર ફોલ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

(Source : Unsplash)

(Source : Unsplash)

ગરમ પાણીથી હેયર વોશ કરવાથી માથાની ત્વચા ડ્રાય થઇ જાય છે જેથી તમને ખંજવાળ અને ડેન્ડ્રફની સમસ્યા થઇ શકે છે.

(Source : Unsplash)

ગરમ પાણીનું તાપમાન ખુબજ વધારે હોય છે. જેથી વાળની મૂળમાં ઇન્ફ્લેમેશન થઇ શકે છે.

(Source : Unsplash)

ગરમ પાણીથી હેયર વૉશ કરવાથી હેયર ડ્રાય થઇ કે છે કારણ કે, ગરમ પાણી ત્વચામાં પ્રાકૃતિક તેલ રહેતું નથી અને વાળ અને સ્કેલ્પ ડ્રાય થઇ જાય છે.

(Source : Unsplash)

શિયાળામાં હેયર એક્સપર્ટ ઠંડા પાણીથી હેયર વૉશ કરવાની સલાહ આપતા નથી

(Source : Unsplash)

એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે તમારે હુંફાળા પાણીથી હેયર વૉશ કરવા જોઈએ.