ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Health tips : આયુર્વેદ જમતા પહેલા મીઠાઈનું સેવન કરવાનું કહે છે, જાણો શું છે કારણો ?

Apr 26, 2023

Author

આયુર્વેદના એમડી ડૉ. નીતિકા કોહલીના જણાવ્યા મુજબ, મીઠાઈને પચવામાં સૌથી વધુ સમય લાગે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જમ્યા પહેલા મીઠી વસ્તુ ખાવાથી પાચનતંત્રમાં સુધારો થાય છે.  

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મીઠાઈઓને જમ્યા પછી ખાવાથી તમારું પાચન ધીમું થઇ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તેથી આયુર્વેદમાં કહેવાયું છે કે, ભોજનની શરૂઆતમાં જ મીઠી વસ્તુ ખાવી જોઈએ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ભોજન પછી મીઠાઈ ખાવાથી પાચનની અગ્નિ  મંદ થઇ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તે એસિડિક સ્ત્રાવને કારણે આથો અને અપચોનું કારણ બની શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.