ઊંઘ નથી આવતી? અપનાવો આ હેલ્થ ટિપ્સ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Feb 27, 2023

Ajay Saroya

સારી અને પુરતી ઊંઘ તંદુરસ્ત જીવન માટે ખાસ જરૂરી છે. આયુર્વેદ ચિકિત્સક ડો દિશા ભાવસાર સાવલિયા જણાવે છે કે, તમારા સ્વાસ્થ્ય અને ખુશીઓ સાથે ઊંઘને સીધો સંબંધ છે. મન, શરીરના ઉપચાર અને ડિટોક્સિફિકેશનમાં ઊંઘ મહત્વની છે. 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

નિત્યક્રમ નક્કી કરવા માટે સવારે વહેલા ઉઠવું જોઈએ.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સુતા પહેલા ગરમ દૂધ પીવો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વૈકલ્પિક અનુનાસિક શ્વાસ લેવાની પ્રેક્ટિસ કરો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પથારીમાં તમારા ફોનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તમે સૂતા પહેલા તમારા પગની માલિશ કરો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.