60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે  શું છે ચેતવણીના ચિહ્નો?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 10, 2023

shivani chauhan

શારદા હોસ્પિટલના એમડી (ઇન્ટરનલ મેડિસિન) ડૉ. શ્રેય શ્રીવાસ્તવે 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે હાર્ટ એટેકના કેટલાક ચેતવણી ચિહ્નોની યાદી આપી છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મોટાભાગના હાર્ટ એટેકમાં છાતીની મધ્યમાં અથવા ડાબી બાજુએ દુખાવાનો અનુભવ થાય છે જે થોડી મિનિટો કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલે છે અથવા તે થોડા સમય માટે બંધ થઈને દુખાવો પાછો થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

નબળાઈ, હળવા માથું દુખવું અથવા બેહોશ અનુભવવું. આ ઉપરાંત તમને ઠંડા પરસેવો પણ આવી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જડબામાં, ગરદનમાં અથવા પીઠમાં, પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો અથવા અગવડતાનો અનુભવ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

હાર્ટ અટેકમાં એક અથવા બંને હાથ અથવા ખભામાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થ્યતાનો અનુભવ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

હાંફ ચઢવી છે, આથી ઘણીવાર છાતીમાં અસ્વસ્થતા આવે છે, પરંતુ છાતીમાં અસ્વસ્થતા પહેલા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પણ થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.