હેલ્થ ટિપ્સ : સ્મોકિંગ અને ડ્રિન્કીંગ છોડવા શું કરવું જોઈએ?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 13, 2023

Author

યશોદા હોસ્પિટલ, હૈદરાબાદના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન ડૉ. દિલીપ ગુડેએ જણાવ્યું હતું કે સ્મોકિંગ અને ડ્રિન્કીંગ છોડવામાં સમય લાગે છે અને જ્યારે કુટુંબ અને મિત્રોના રૂપમાં સારી સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ હોય ત્યારે તે હાંસલ કરી શકાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે, "પ્રેરણા એ ચાવી છે અને માનસિક રીતે મજબૂત માણસના કાઉન્સેલિંગના રૂપમાં કેટલીક મદદ વડે સ્મોકિંગનો છોડી શકે છે.''

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

નિષ્ણાતે ઉમેર્યું હતું કે, નિકોટિન ડિલિવરીના વિવિધ સ્વરૂપો જેમ કે ચ્યુઇંગ ગમ અને ટ્રાન્સડર્મલ પેચ એક સ્થિર નિકોટિન સ્તર પહોંચાડીને તમાકુ છોડવામાં મદદ કરી શકે છે અને તીવ્ર ઉપયોગની અસરોને ઘટાડી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 તેમણે કહ્યું હતું કે, "વેરેનિકલાઇન, બ્યુપ્રોપિયન અને અન્ય દવાઓ પણ નિકોટિન છોડવામાં મદદ કરે છે.''

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

નિષ્ણાતે ઉમેર્યું હતું કે આલ્કોહોલની અસરો ઘણા લોકો માટે અવરોધક તરીકે કામ કરે છે જેઓ ખરેખર છોડવા માંગે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જેમ કે, ડ્રિન્કીંગ છોડવામાં અસમર્થ હોય તેમને કાઉન્સેલિંગ અને દવાઓના સ્વરૂપમાં મજબૂત મનોબળની જરૂર પડી શકે છે જે સ્મોકિંગ અને ડ્રિન્કીંગના ઉપયોગને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.