ગરદનના ખીલની સારવાર કેવી રીતે કરવી

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 15, 2023

Author

હાર્વર્ડ હેલ્થ પબ્લિશિંગ અનુસાર, પુખ્ત વયના ખીલ (જેમાં ગરદનના ખીલનો સમાવેશ થાય છે) વધુ પડતા તેલના ઉત્પાદન, છિદ્રો ભરાઈ જવા, બેક્ટેરિયા અને બળતરાને કારણે થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મેકઅપ કરીને ક્યારેય સૂવું નહિ 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એવા ઉત્પાદનોને ટાળો જેમાં ઘણું તેલ હોય.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

 ફેસવૉશ કરો ત્યારે ગરદન પણ સુતા પહેલા વૉશ કરો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ઉત્પાદનો ખરીદતી વખતે લેબલ્સ તપાસો અને હંમેશા તે શોધો જે છિદ્રોને બંધ ન કરે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સામાન્ય રીતે ખીલની કાળજી ઘણી સાવચેતીઓ સાથે લેવામાં આવે છે કારણ કે તેનો સંબંધ બળતરા અને તમારા આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય સાથે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.