તમારા ચહેરા પર આઈસિંગથી શું થાય છે આડઅસર?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 19, 2023

Author

આસપાસના પેશીઓમાં ઓક્સિજનના અભાવને પરિણામે બરફ બર્ન થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

આને રોકવા માટે, તમારી સ્કિન પર બરફ ઘસતા પહેલા બરફની આસપાસ કાપડ લપેટો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તમારું ફેસ બરફના ઠંડા પાણીમાં ડૂબવો જોઈએ નહીં, ખાસ કરીને જો તમારી સ્કીન સેન્સટીવ અથવા ડ્રાય હોય કારણ કે તે બળતરા અને લાલાશનું કારણ બની શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જો તમે લાંબા સમય સુધી ફેસ પર બરફ લગાવો છો, તો તેનાથી સ્કિન ડેમેજ થઈ શકે છે. સ્કિન રેડ અથવા સ્કિનઆ ખંજવાળ આવી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જ્યારે લગભગ દરેક વ્યક્તિ ફેસ પર આઈસીંગ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે, પરંતુ અમુક લોકોએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ:

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જેઓ શરદી અિટકૅરીયાથી પીડિત હોય છે (શરદીથી શિળસ). તેમજ બરફ ઘસવાથી સ્કિનમાં સૂજવું અને ક્રાયોગ્લોબ્યુલીનેમિયા જેવા અન્ય રોગો થવાની સંભાવના છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.