માઈક્રોવેવમાં ભૂલથી પણ ન કરવી આ વસ્તુઓ ગરમ

( Source : Unsplash)

Jan 05, 2023

shivani chauhan

તમે પણ ઘરમાં માઇક્રોવેવનો  ઉપયોગ કરો છો તો એ જાણવું જરૂરી છે કે તમે આ વસ્તુઓ માઈક્રોવેવમાં ગરમ કરો છો તો  કેન્સર થવાનું જોખમ રહે છે.

( Source : Unsplash)

જો તમે માઇક્રોવેવમાં તેલ ગરમ કરો છો તો તેમાં ગુડ ફેટ રહેતું નથી અને બેડ ફેટમાં ફેરવાઈ જાય છે જેના લીધે તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચે  છે. 

( Source: Freepik)

મશરૂમને માઈક્રોવેવમાં ગરમ કરવાથી તેના જરૂરી પોષક તત્વોનો નાશ થઇ જાય છે. જેનાથી તમને ડાઇઝેશનમાં પ્રોબ્લેમ થઇ શકે છે.

( Source: Freepik)

રાઈસને પણ માઈક્રોવેવમાં ફરી કદી ગરમ કરવા નહિ કેમ એક તેમ કરવાથી ફૂડ પોઇઝનિંગનું જોખમ રહે છે.

( Source : Unsplash)

ઈંડાને કદી માઈક્રોવેવમાં ભૂલથી પણ બોઈલ કરવા નહિ કારણ કે એવું કરવાથી ઈંડાનું ટેપરેચર વધી જાય છે, જેના લીધે ઈંડા ફૂટી જાય છે અને તેના ન્યુટ્રીશન તેમાં રહેતા નથી.

( Source : Unsplash)

ચિકનને ગરમ કરવાથી તેના પ્રોટીનનો નાશ થાય છે અને સાથે તમને ડાઇઝેશન નો પ્રોબ્લમ થઇ શકે છે.

( Source : Unsplash)

માઈક્રોવેવમાં અતિશય ગરમીને કારણે ફૂડને ખુબજ ગરમ થવાથી તેમાં વૉટર કન્ટેટન્સ રહેતા નથી અને ફૂડ એકદમ ડ્રાય થઇ જાય છે.

( Source : Unsplash)