પ્રોટીન પાઉડર સાથે સંકળાયેલ આરોગ્ય જોખમો ક્યા- ક્યા હોઈ શકે?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 09, 2023

Author

સ્ટેડફાસ્ટ ન્યુટ્રિશન, અમન પુરીના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક લોકોને પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાથી અપચો, ક્રેપ્સ, પેટનું ફૂલવું અને પેટમાં દુખાવો સહિત ટૂંકા ગાળાની આડઅસરોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મોટી માત્રામાં પ્રોટીન પાઉડરનું સેવન કરવાથી લીવર અથવા કિડની ડિસફંક્શન જેવી લાંબા ગાળાની આડઅસરો થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વધારે ડાયાબિટીસ ધરાવતી વ્યક્તિઓને ડાયાબિટીક નેફ્રોપથી થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ડાયાબિટીક નેફ્રોપથી એ એવી સ્થિતિ છે જે કિડનીના ગાળણ દરને અસર કરી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તદુપરાંત, નિષ્ણાતે કહ્યું હતું કે, "ઉબકા, પેટનું ફૂલવું, ઉલટી જેવી આંતરડાની સમસ્યાઓ અને લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ અથવા સંવેદનશીલતા ધરાવતા લોકોએ છાશ પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાનું ટાળવું જોઈએ."

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તેમણે સમજાવ્યું કે પ્લાન્ટ બેઝડ ડાયટ તેમના માટે વધુ સારો વિકલ્પ બની શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.