સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પગમાં સોજો આવેતો શું કાળજી લેવી ?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 13, 2023

Author

  પગમાં સોજો અટકાવવા અથવા તેનું સંચાલન કરવાની રીતો નીચે મુજબ છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તમારા આહારમાં વધારે મીઠુંનું સેવન કરતા હોવ તો ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. કારણ કે તે તમારા સોડિયમનું પ્રમાણ ઘટાડશે, જે આખરે તમારી સોજો ઘટાડે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તમારા આહારમાં પોટેશિયમ યુક્ત ખોરાક જેવા કે બટાકા, કેળા, પાલક, કઠોળ અને દાડમ અને નારંગી જેવા ફળોનો સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

કેફીનનું સેવન ઓછું કરો. કેફીન સામાન્ય રીતે મૂત્રવર્ધક પદાર્થ તરીકે કામ કરે છે, અને વધુ પેશાબનું કારણ બને છે, તેથી તે વધુ પાણી ગુમાવે છે અને સોડિયમમાં વધારો કરે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જ્યારે પણ તમે સૂઈ જાઓ ત્યારે તમારા પગને ઊંચા રાખવા માટે ઓશીકું રાખવાનો પ્રયાસ કરો. વધુમાં, રાત્રે આઠ કલાકની ઊંઘની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વધારે ટાઈટ લેગિંગ્સ, જીન્સ અને અન્ય કપડાં ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. આરામદાયક કપડાં પહેરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.