સુગર લેવલને કન્ટ્રોલમાં રાખવા પીવો આવી ‘ચા’ 

Dec 05, 2022

Ajay Saroya

ડાયાબિટીસના દર્દીએ સુગર લેવલ કન્ટ્રોલમાં રાખવુ બહુ જરૂરી છે, આથી તેમણે એવા પ્રકારની ચા પીવી જોઇએ જે  સુગરને નિયંત્રણમાં રાખે  

શિયાળામાં ચા પીવાથી ઠંડી દૂર ભાગે છે અને શરીરમાં તાજીગી અનુભવાય છે 

એન્ટિઇન્ફ્લેમેટરી ગુણોથી ભરપૂર ગ્રીન ટી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે બહુ મદદરૂપ હોય છે

ગ્રીન ટી

એન્ટિઓક્સિડેન્ટ અને એન્ટિઇન્ફ્લેમેટરીા ગુણોથી ભરપૂર કેમોમોઇલ-ટી બ્લડ સુગરને કન્ટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે 

કેમોમાઇલ-ટી

ગોળમાં પોલિફેનોલ હોય છે, જેનું સેવન ડાયાબિટીસને કન્ટ્રોલ કરવામાં અસરકારક છે

ગોળની ચા

દાલચીનીમાં પણ એન્ટિઓક્સિડેન્ટ હોય છે, જે શરીરમાં સુગર લેવલને કન્ટ્રોલમાં રાખે છે

દાલચીની ટી

ઇન્સ્યુલિન લેવલને કન્ટ્રોલ કરવા માટે તમે બ્લેક-ટીનું પણ સેવન કરી શકો છો

બ્લેક ટી