બ્યુટી ટિપ્સ :  વેક્સ બર્નના કિસ્સામાં તમારે ડર્મેટોલોજિસ્ટનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 29, 2023

Author

પેંડેમીક વખતે, ઘણા લોકોએ ઘરે-ઘરે-વેક્સિંગ ટ્રીટમેન્ટ્સ કરતા હતા, અને ઘણા હજુ પણ એજ પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ જ્યાં સુધી તમારી પાસે એસ્થેટિશિયન તરીકેનો વર્ષોનો અનુભવ ન હોય ત્યાં સુધી, જાતે વેક્સિંગ કરવું જોઈએ નહિ, તે મીણ સ્કિન દઝાડી શકે છે. 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ડૉક્ટર હર્ષલ રંગલાની, એક ડર્મેટોલોજિસ્ટ, નિર્દેશ કરે છે કે જો તમને વેક્સીંગ કરતી વખતે સ્કિન દાઝે તો તરત ડર્મેટોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જોઈએ:

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

બળેલા વિસ્તારમાંથી પરુ નીકળવું (આ ચેપ સૂચવી શકે છે).

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

મટાડેલા બર્નથી પિગમેન્ટેશન બાકી રહે છે (આને પોસ્ટ-ઇન્ફ્લેમેટરી હાયપરપીગમેન્ટેશન કહેવાય છે).

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ચહેરા જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારોને સંડોવતા વ્યાપક બર્ન (જે સૂર્યના સંપર્કમાં પણ હોય છે).

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.