વૃદ્ધો માટે કસરત શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 18, 2023

Author

વૃદ્ધ લોકો માટે શારીરિક પ્રવૃત્તિ અથવા કસરતના ઘણા ફાયદા છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

  કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન અને ડાયાબિટોલોજિસ્ટ ડૉ. હરિ કિશન બુરુગુએ શેર કર્યું કે, "જે વ્યક્તિઓનું બેઠાડુ જીવન હોય છે પરંતુ 80ના દાયકામાં કસરત કરવાનું શરૂ કરે છે તેઓને પણ બેઠાડુ રહેતી વ્યક્તિઓની સરખામણીમાં જીવન ટકાવી રાખવાનો લાભ મળી શકે છે."

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ, યુએસએ ભલામણ કરે છે:

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી 150 મિનિટ મધ્યમ તીવ્રતાની પ્રવૃત્તિ જેમ કે ઝડપી ચાલવું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા 2 દિવસ સ્નાયુઓને મજબૂત કરતી પ્રવૃત્તિઓ.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

સંતુલન સુધારવા માટેની પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે એક પગ પર ઊભા રહેવું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.