રૂ. 2000 નોટ જમા કરવાની મર્યાદા, ફી, માન્યતા,  તારીખ, જાણો તમામ વિગતએક્સચેન્જની શરૂઆત અને છેલ્લી

રૂ. 2000 નોટ જમા કરવાની મર્યાદા, ફી, માન્યતા,  તારીખ, જાણો તમામ વિગતએક્સચેન્જની શરૂઆત અને છેલ્લી

May 21, 2023

Author

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જમા મર્યાદા: તમે તમારી બેંકમાં જમા કરી શકો છો, 2000 રૂપિયાની નોટોની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા નથી.

એક્સચેન્જ મર્યાદા: જો તમે એક્સચેન્જ કરવા માંગો છો, તો દરરોજ 20,000 રૂપિયાની મર્યાદા છે.

જમા/વિનિમયની શરૂઆતની તારીખ: તમે રૂ. 2000ની નોટો જમા કરવા, બદલી આપવા 23 મેથી બેંકમાં જઈ શકો છો.

: 2000 રૂપિયાની નોટ જમા કરાવવા અથવા બદલવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બરમાં છે.

માન્યતાઃ રૂ. 2000ની નોટ 30 સપ્ટેમ્બર પછી પણ કાનૂની ટેન્ડર રહેશે.

શું છેલ્લી તારીખ લંબાશે? આરબીઆઈએ આ અંગે કંઈ કહ્યું નથી. પરંતુ 2000 રૂપિયાની નોટ સપ્ટેમ્બર પછી પણ લીગલ ટેન્ડર રહેશે.

ફી: તે મફત છે. બેંકમાં 2000 રૂપિયાની નોટો જમા કરાવવા અથવા બદલવા માટે કોઈ ફી નથી.