પીટીઆઈ

અરુણાચલ પ્રદેશના બોમડિલા નજીક ઓપરેશનલ સોર્ટી ઉડાડતું ભારતીય આર્મી એવિએશન ચિતા હેલિકોપ્ટર ગુરુવારે મંડલા નજીક ક્રેશ થયું હતું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 16, 2023

shivani chauhan

આ ઘટનામાં બે પાઇલોટ્સ, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ વીવીબી રેડ્ડી (ડાબે) અને મેજર જયંત એ (જમણે)ના મોત થયા હતા.

પીટીઆઈ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પીટીઆઈ

હેલિકોપ્ટરનો ATC સાથે સવારે 9:15 વાગ્યે સંપર્ક તૂટી ગયો હોવાના અહેવાલ છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ANI

આર્મી, એસએસબી અને આઈટીબીપીની પાંચ સર્ચ પાર્ટી તરત જ શરૂ કરવામાં આવી હતી

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ANI

IAF અને આર્મી સાથેના વૃદ્ધ ચેતક અને ચિત્તા હેલિકોપ્ટરને બદલવાની સખત જરૂર છે, તેમ છતાં તેઓ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં દળોની જીવનરેખા બનાવે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ANI

હાલમાં લગભગ 200 ચિત્તા અને ચેતક હેલિકોપ્ટર સેવામાં છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ANI

એચએએલ ચિત્તા એ ફ્રેન્ચ એરોસ્પેટીલ એસએ 315બી લામાનું લાઇસન્સ-બિલ્ટ વર્ઝન છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.