ગાઝિયાબાદ-અલીગઢ એક્સપ્રેસવે માઈલસ્ટોન હાંસલ કરે છે

ગાઝિયાબાદ-અલીગઢ એક્સપ્રેસવે માઈલસ્ટોન હાંસલ કરે છે

May 23, 2023

Author

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

100 કિલોમીટરના અંતરે બિટ્યુમિનસ કોંક્રીટ નાખવાનું કામ 100 કલાકમાં પૂર્ણ

200 કામદારો અને ઇજનેરોની ટીમે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે અથાક મહેનત કરી હતી

કામ 15 મે, 2 023 ના રોજ શરૂ થયું અને 19 મે, 2023 ના રોજ પૂર્ણ થયું

લગભગ 51,896 MTનું બિટ્યુમિનસ મિશ્રણ વપરાયું હતું

NHAI એ બિટ્યુમિનસ કોંક્રિટના અવિરત પુરવઠા માટે 100 ટેન્કર અને 120 ડમ્પરો તૈનાત કર્યા

ગાઝિયાબાદ-અલીગઢ એક્સપ્રેસવે NH-34 નો એક વિભાગ છે