ઇન્ડિયા આ 59 દેશમાં વિઝા ફ્રી ટ્રાવેલ કરી શકે છે...

Jan 14, 2023

shivani chauhan

તાજેતરમાં હેન્લી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્ષ જાહેર થયો હતો જે જેતે દેશના પાવર અને મોબિલિટીના આધારે પાસપોર્ટ રેન્ક આપે છે. આ ઈન્ડેક્ષમાં  ઇન્ડિયા 85મી પોઝિશન પર છે. ગયા વર્ષે ઇન્ડિયાની રેન્ક 87મી હતી.

ગયા વર્ષે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર 60 દેશનો પ્રવાસ કરવાનું એક્સેસ હતું, આ વર્ષે 59 દેશનું એક્સેસ મળી શકે છે.

આ ઈન્ડેક્ષ લન્ડન બેસ્ડ હેન્લી અને પાર્ટનર્સ, ગ્લોબલ સિટીઝનશિપ અને રેસિડેંસ એડવિઝારી ફર્મ દ્વારા તૈયાર થાય છે.

આ ઈન્ડેક્ષ લન્ડન બેસ્ડ હેન્લી અને પાર્ટનર્સ, ગ્લોબલ સિટીઝનશિપ અને રેસિડેંસ એડવિઝારી ફર્મ દ્વારા તૈયાર થાય છે.

હેન્લી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્ષ " દુનિયાના બધા પાસપોર્ટ રેન્કિંગમાં ઓરિજનલ હોવાનો દાવો કરે છે."

હેન્લી પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્ષ દર 3 મહિન મુજબ દેશની વિઝા પોલીસીની રીતે બદલાય છે. તે 227 સ્થળો અને 199 પાસપોર્ટને કવર કરે છે.

વધતા જતા સ્થળાંતરને કારણે, ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર્સએ સર્બિયામાં વિઝા ફ્રી એક્સેસ ગુમાવ્યું છે.

ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડર્સ 59 દેશોમાં વિઝા ફ્રી પ્રવેશ મેળવી શકે છે, જેમ કે ભૂટાન, ઇન્ડોનેશિયા, નેપાળ, થાઈલેન્ડ, કતાર, માલદીવ્સ, શ્રીલંકા વગેરે, આ ઉપરાંત ઘણા દેશમાં વિઝા ઓન અરાઈવલની સિસ્ટમ છે.