બચેલા પિઝાને કેવી રીતે ફરીથી કરશો ગરમ?

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Mar 15, 2023

Author

આપણે ક્યારેક ઘણીવાર વધારે પીઝા ઓર્ડર કરી દેતા હોઈએ છીએ અને તે બીજા દિવસ માટે ખાવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

જો કે, એકવાર રેફ્રિજરેશનમાં મૂક્યા પછી, પિઝા સખત (hard) થઈ જાય છે અને ટોપિંગ્સ ભીંજાઈ જાય છે, જેનાથી બચેલી વાનગીને તેના મૂળ સ્વાદમાં પુનઃસ્થાપિત કરવી મુશ્કેલ બને છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ, આ ટ્વિટર પર શેર કરાયેલ એક વાયરલ હેક તમને જરૂર મદદ કરશે!

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વિડિયોમાં, ઇન્ડક્શન કૂકટોપ પર ગરમ પેનમાં પિઝા રાખવામાં આવ્યો હતો. આગળ, પાણીના થોડા ટીપાં પેનમાં સ્પ્રિન્કલ કરવામાં આવે છે. (પિઝા પર નહીં).

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

તપેલીમાં પાણી ઉમેર્યા બાદ તવાનું ઢાંકણ ઢાંકી દો. કડાઈની અંદરની ગરમીને કારણે, પાણી ઝડપથી બાષ્પીભવન કરીને વરાળ બનાવે છે અને તેની અંદર રાખવામાં આવેલા પિઝાને ગરમ કરે છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એક મિનિટ પછી, બચેલો પિઝા સંપૂર્ણ રીતે સ્વાદિષ્ટ અને ખાવા માટે તૈયાર થઇ જાય છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.