ટાટા મોટરનો શેર 52 સપ્તાહની ટોચે છે. તમારે ખરીદવું, વેચવું કે પકડી રાખવું જોઈએ?

May 15, 2023

mansi bhuva

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એલારા સિક્યોરિટીઝ રેટિંગ: ટીપી ખરીદો : રૂ. 615

જેએમ ફાઇનાન્શિયલ ટીપી ખરીદો : રૂ. 625

મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટીપી ખરીદો : રૂ 590

Emkay રેટિંગ: ટીપી ખરીદો : રૂ 565

એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝ રેટિંગ: ટીપી ઘટાડો : રૂ 457