અનુષ્કા શર્મા સાથે વૃંદાવનના બાબા નીબ કરૌરી આશ્રમમાં પહોંચ્યો વિરાટ કોહલી

(Photo: Social Media)

Jan 06, 2023

Ashish Goyal

(Photo: Social Media)

ભારતનો સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી હાલમાં જ વૃંદાવન પહોંચ્યો છે. તેની સાથે પત્ની અનુષ્કા શર્મા અને પુત્રી વામિકા પણ હતી

(Photo: Social Media)

વિરાટ કોહલી 4 જાન્યુઆરીએ વૃદાંવન પહોંચ્યો હતો. અહીં બાબા નીબ કરૌરીના આશ્રમ ગયો હતો.

(Photo: Social Media)

નીબ કરૌરી આશ્રમમાં વિરાટ પોતાના પરિવાર સાથે લગભગ એક કલાક રહ્યો હતો અને ધ્યાન કર્યું હતું.

(Photo: Social Media)

વિરાટ અને અનુષ્કાએ લોકો સાથે તસવીર પણ ખેચાવી હતી. 

(Photo: Social Media)

વૃંદાવનમાં વિરાટ અને અનુષ્કાને ત્યાંના લોકોએ ઘણો આદર અને પ્રેમભાવ આપ્યો હતો. 

(Photo: Social Media)

વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા નીબ કરૌરીમાં ઘણી આસ્થા રાખે છે. તે તેમના નૈનીતાલવાળા આશ્રમમાં પણ જાય છે.